Faerch signs tiltræder UK Plastics Pact

Den førende producent af fødevareemballage er stiftende medlem af et nyt og spændende samarbejdsinitiativ, der skal skabe en cirkulær økonomi for plast.

Det britiske datterselskab under Faerch (www.faerch.com), som er en af de førende producenter af plastemballage til fødevareindustrien, har tiltrådt UK Plastics Pact – et stærkt og unikt initiativ, der har til formål at omstille plastindustrien i Storbritannien. Ved at samle hele plastværdikæden omkring en række fælles ambitiøse mål vil den nye pagt trække virksomheden i retning af et system, hvor plasten fastholdes i den cirkulære økonomi og holdes ude af miljøet.

Som led i Faerchs forpligtelse over for UK Plastics Pact vil virksomheden investere i yderligere innovation, forskning og nye forretningsmodeller med henblik på at revurdere og redesigne de emballager, virksomheden leverer til fødevareindustrien, og anspore til en højere grad af genanvendelse.

Faerch er stiftende medlem af UK Plastics Pact, som ledes af organisationen WRAP (Waste and Resources Action Programme). Samarbejdet er afstemt med og støtter op om Ellen MacArthur Foundations globale initiativ. Det er et samarbejdsinitiativ, som har til formål at skabe en cirkulær økonomi for plast og sikre, at plasten ikke ender i miljøet.

Andrew Osborne-Smith, som er Regional CEO for Faerch i Storbritannien og Irland, udtaler: "Vi er meget stolte af at være med i WRAPs UK Plastics Pact. Vi ser det som et særdeles positivt skridt fremad, der stadfæster vores tilpasning til den europæiske cirkulære økonomi. Vi har etableret en klar 12-måneders køreplan, og arbejdet er allerede i gang."

"Faerch er en førende producent af genanvendelig plastemballage til fødevareindustrien, og gennem vores tilslutning til UK Plastics Pact kan vi fortsætte vores hidtidige politik om at bidrage til at reducere miljøbelastningen gennem produktinnovation og materialeudvikling."

UK Plastics Pact, anført af WRAP, er et banebrydende samarbejdsinitiativ, som tager sigte på at skabe en cirkulær økonomi for plast. Det samler hele plastværdikæden omkring en fælles vision og en række fælles ambitiøse mål.

Initiativet ansporer til nye og innovative forretningsmodeller, som skal reducere den samlede mængde plastemballage. Det bidrager ligeledes til at opbygge et stærkere genvindingssystem, som skal sikre, at industrien i højere grad tager ansvar for eget affald, og at plastemballager kan genanvendes på effektiv vis i nye produkter og emballager. Med støtte fra regeringerne vil det sikre en gennemført genvindingsproces i Storbritannien. http://www.wrap.org.uk/content/the-uk-plastics-pact