CSR-rapport sætter fokus på genbrugsplast

Da Faerch i 2012 besluttede at samle alle virksomhedens CSR-aktiviteter i én årlig rapport, var det ikke for rapportens skyld. Faerch har siden grundlæggelsen i 1969 altid interesseret sig for virksomhedens samfundsansvar, så konceptet med at tænke blandt andet klima, etik og medarbejdernes trivsel ind forretningen er ikke noget nyt. Langt fra.

− Vi ser CSR-rapporten som hjælp til selvhjælp. Det er en måde, hvorpå vi holder os selv oppe på de målsætninger, vi har. Det forpligter også over for omverdenen. Rapporten medvirker til, at vi systematiserer vores måltal og aktiviteter på en anden måde, end vi gjorde tidligere, siger Karina Kviesgård Hounisen, Senior Manager HR hos Faerch.

 

Fokus på vugge-til-vugge

CSR-rapporten for 2014, som lå klar i foråret 2015, viser fremgang på alle fem indsatsområder, der blev udvalgt tilbage i 2012: Genbrugsplast, klima, fødevaresikkerhed, etik og integritet samt medarbejdere. Et uddrag fra rapporten, som Karina Kviesgård Hounisen fremhæver, er vugge-til-vugge-konceptet. Det sikrer et lukket kredsløb i fremstillingen af fødevarebakker, idet bakken kan genanvendes efter brug.  

Vi vil være førende inden for genbrugsplast, og vi er stolte over, at vi hvert år når længere med at indarbejde vugge-til-vugge-konceptet i produktionen. I England har vi kørt en forsøgsordning, hvor vi som de første i verden har udviklet et materiale, der gør det muligt at sortere sort CPET-materiale fra i den almindelige affaldssortering. På den måde kan vi rense og genanvende bakkerne i vores produktion. Og bidrage til at vores samarbejdspartnere i det engelske forsøgsprojekt, førende engelske fødevarekæder, får en grønnere profil. Omtanke for miljø og klima oplever vi i stigende grad som et krav fra vores kunder, forklarer Karina Kviesgård Hounisen.

 

Bred forankring

At CSR-aktiviteterne griber om sig på både nationalt såvel som på internationalt plan vidner om, at Faerch ikke betragter CSR-tiltagene som et projekt med udløbsdato.

Målsætningerne inden for de fem indsatsområder ændrer sig hele tiden i takt med virksomhedens udvikling. I Faerch foregår og udvikler CSR sig ude i virksomheden og ikke i en afdeling for sig. CSR er et fælles ansvar, og det er med til at fremme fornemmelsen og forståelsen for samfundsansvar og bæredygtighed blandt alle medarbejdere, siger Karina Kviesgård Hounisen.

 

Prisbelønnet indsats

I 2014 tildelte FSR – danske revisorer prisen for den bedste CSR-rapport i kategorien små- og mellemstore virksomheder til Faerch. CSR-prisen gives til virksomheder, der leverer bemærkelsesværdig CSR-rapportering. Dommerpanelet fremhævede blandt rapportens klare struktur samt plastvirksomhedens fem konkrete og strategiske indsatsområder inden for CSR.

CSR-rapporten for 2014 viser blandt andet, at Faerch:

  • har nedsat CO2-udledningen med 47 procent CO2 pr. 1000 bakker siden 2010
  • bruger fem gange så meget genbrugsplast i produktionen end i 2010
  • har nedsat elforbruget pr. ton færdigvarer trods vækst (fra 1,74 MWh i 2013 til 1,64 MWh i 2014)
  • fortsat er 100 % forsynet med elektricitet fra vedvarende energikilder
  • fortsat udvikler på plastemballager til langtidsholdbare fødevarer
  • er ved at indføre Code of Conduct over for råvare- og større maskinleverandører efter de ti principper i UN Global Compact, som blandt andet handler om menneskerettigheder og antikorruption
  • har reduceret antal arbejdsulykker med knap 8 pct. fra 71,8 ulykker pr. 1 mio. arbejdstimer i 2013 til 66,1 i 2014