Faerch udgiver sin første årlige rapport om samfundsansvar

 

Faerch har offentliggjort sin første årlige rapport om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility), som giver interessenter indsigt i virksomhedens CSR-strategi, prioriteringer samt resultater fra bæredygtighedsmålene og CSR-initiativerne. Rapporten kan findes online her.
 
Faerch´s CSR-rapport indeholder en årlig gennemgang af koncernens ansvarlige adfærd som virksomhed i løbet af 2013. Den viser, hvordan virksomheden tilpasser sin forretningsmodel og forfølger en strategi, som leverer bæredygtige resultater, drevet af værdier og overholdelse af de ti principper i *FNs Global Compact.
 
Sidste år definerede Faerch fem særligt relevante fokusområder for samfundsansvar: anvendelse af genvundet plast, klima, fødevaresikkerhed, etik og integritet samt medarbejdere. Områderne var omhyggeligt udvalgt ud fra interessenternes fokusområder og fulgte en intern analyse af forskellige aktiviteter, som Faerch har gennemført. Den første CSR-rapport fra Faerch indeholder en opdatering af fremskridtene inden for de fem områder.
 
"Når vi ser på hensigten med vores CSR-initiativer, har vi vores interessenter i tankerne: kunder, medarbejdere, lokalsamfund, myndigheder og aktionærer", siger Lars Gade Hansen, administrerende direktør for Faerch. "Faerch er en ansvarlig virksomhed, som ønsker at kommunikere om sine CSR-aktiviteter. Som resultat heraf vil de årlige CSR-rapporter være vores vigtigste informationskanal for disse initiativer, så alle kan få et mere udførligt billede af os som virksomhed."
 
2013-rapporten fokuserer især på målene for den danske fabrik, men indeholder også nye femårige CSR-mål for hele gruppen, herunder anlæggene i Storbritannien og Tjekkiet. Alle disse mål forventes at være opfyldt i 2018.
 
Hovedpunkter fra rapporten:

• Anvendelse af genbrugsplast giver en CO2-reduktion på 50 % sammenlignet med 2009 inden for produktion af plastemballage
• Investeringer i fire store rensningsanlæg til rensning af genbrugsplastmaterialer inden yderligere forarbejdning
• Engagementet i "vugge til vugge" har resulteret i nyudvikling af et sort plastmateriale, som kan identificeres og sorteres til genbrugsformål
• Siden 1996 har Faerch reduceret sit energiforbrug med en tredjedel, svarende til energibesparelser på 21 million kWh om året
• I 2013 nåede virksomheden sit mål om, at vedvarende energikilder fra vind-og vandkraft skal udgøre 100 % af energiforsyningen
• Ambitionen om et maksimalt strømforbrug på 1,70 MWh pr. ton solgte færdigvarer til trods for vækst
• 15 % oliebaserede råmaterialer til fremstilling af PP er erstattet med talkum
• I 2013 udførte Faerch en risikoanalyse med en systematisk og grundig oversigt over potentielle trusler mod virksomheden i form af bestikkelse
• I 2013 gennemførte den juridiske afdeling uddannelse om konkurrencelovgivning
• I 2013 stod sikkerheden på dagsordenen med sikkerhedsgennemgange og kvartalsvise sikkerhedsaktiviteter

 

 
*De ti principper i Global Compact svarer til Faerch´s værdier og tilgang til forretningsførelse. FNs Global Compact udgør et solidt fundament for udarbejdelsen af virksomhedens dagsorden for samfundsansvar. Faerch´s endegyldige mål er at tilslutte sig FNs Global Compact. www.unglobalcompact.org