Ingen problemstoffer i Faerch Plast produkter

 

Problematiske stoffer i fødevareemballage skaber bekymring og debat. Faerch Plast bruger ingen af disse stoffer. Forsigtighedsprincip betyder at vi tester grundigt for at sikre sunde produkter.

En række problemstoffer har taget meget spalteplads i europæisk presse i løbet af vinteren 2011/12. Det er stoffer som Bisphenol A, Migrerende mineralske olier fra tryksværte og flourerende stoffer.

Stofferne bruges i mange forskellige applikationer, eksempelvis som coating på pap og metal emballage. Disse stoffer mistænkes for at være sundhedsskadelige eller hormonforstyrrende.

Som producent af fødevareemballage vil vi gerne understrege, at vi ikke benytter nogen af de ovennævnte stoffer i vores produkter og på intet tidspunkt har gjort det. Vi lever efter et forsigtighedsprincip, som betyder at vi tester vores produkter mere, end vi er forpligtiget til. Hvis vi er det mindste i tvivl om et materiale eller komponents sundhedseffekt, undlader vi selvfølgelig helt at bruge det.

Problemet er at der for nogle typer af fødevare emballagematerialer ikke er en lovgivning på området, som specifikt forholder sig til og regulerer brugen af problematiske stoffer med grænseværdier.

Sådan er det ikke i plastindustrien,  hvor vi igennem en længere årrække har været reguleret af Plastdirektivet, fra 2012 samlet i Plastforordningen, som sikrer at der ikke bruges materialer eller komponenter i materialerne, der indeholder sundhedskritiske stoffer.

Vi kan kun opfordre til, at der i fremtiden kommer til at gælde samme regler for alle fødevare emballagematerialer, således at man som fødevareproducent, detailled og slutbruger ikke skal bekymre sig om emballagens eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser.