Vedvarende energi

 

Som du måske ved, er energistyring og miljøhåndtering grundlæggende i alt, hvad vi foretager os i Faerch, og vi er stærkt engagerede i at forbedre vores produktionsprocesser for at begrænse alle negative påvirkninger af vores omgivelser.

Derfor er vi meget glade for at have nået vores mål om at bruge 100 % vedvarende energi i hele Faerch gruppen.

Efter at have reduceret energiforbruget med en tredjedel siden 1996 stammer al den elektricitet, vi bruger nu, fra vedvarende energikilder. Det er resultatet af den vellykkede implementering af Target 2012, som blev lanceret i 2007.

Hvert år opstiller vi nye mål for reducering af vores miljømæssig påvirkning, energiforbrug og den mængde plastikaffald, der produceres. Vi arbejder konstant på at genbruge så meget overskudsmateriale som muligt fra produktionen, og vi uddrager altid konklusioner af alle vores mål.

Vi konkluderer på de øvrige mål i Target 2012  i løbet af 2013. Målene omfatter: vægtreduktion på 30 % af den emballage, vi producerer, opnåelse af den laveste CO2 udledning blandt alle fabrikanter i plastikemballageindustrien og en udfordring til vores leverandører om at reducere deres energiforbrug med 20 %.

Udover at tilslutte os UN Global Compact vil vi i 2013 implementere en ny Corporate Social Responsibility-strategi, der omfatter miljøet og klimaet, genbrug, medarbejdere, etik samt fødevaresikkerhed, og vi glæder os til løbende at orientere dig om vores fremskridt.