Operation Clean Sweep

Forebyggelse af plast i havet

Kontakt os

 

Intet tab af pellets

En af de udfordringer, som giver anledning til stigende bekymring i offentligheden, er den stigende mængde plastaffald, der ender i havene og forårsager betydelige økonomiske og miljømæssige skader. Selvom plastaffald, der ender i havene fra Europa, kun udgør en lille del af det globale havaffald, har vi forpligtet os på at følge bedste praksis og tage første skridt for at sikre, at plastmaterialer, der føres gennem vores anlæg, håndteres omhyggeligt og ikke ender i vandløb, vandveje og have.

Hos Faerch deltager vi i en international kampagne, der hedder "Operation Clean Sweep". Mange af vores fabrikker har allerede tilmeldt sig, og i 2025 er vores mål, at alle vores fabrikker vil deltage. Kampagnens mål er at hjælpe alle plasthåndteringsvirksomheder med at implementere gode processer og god praksis i forhold til pellethåndtering uden tab af pellets.

I samarbejde med vores fabrik gennemgik vi vores processer for at identificere de steder, hvor der sker tab af plastpellets. Materialemodtagelsesområdet ved de udendørs siloer blev således opgraderet med kraftige filtre og toprister ved de udendørs afløbssystemer.

Filtrene indsamler råmaterialer og overvåges og rengøres systematisk. Det næste skridt består i at finde ud af, hvordan vi kan forhindre tab af pellets tidligere i processen.    

Vores indsats omkring Operation Clean Sweep implementeres gennem fem grundlæggende trin for at sikre holdbar udvikling af virksomheden undervejs.
Disse trin er:

   1. At forpligte sig til at prioritere intet tab af pellets.
   2. At vurdere virksomhedens situation og behov.
   3. At foretage nødvendige opgraderinger af faciliteter og udstyr efter behov.
   4. At øge medarbejdernes bevidsthed og skabe ansvarlighed.
   5. At følge op på og håndhæve procedurer.

Læs mere om Operation Clean Sweep