Whistleblowerordning

Hos Faerch driver vi vores virksomhed ud fra de højeste etiske standarder og i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Selv om Faerchs program for overholdelse af standarder er udviklet til at identificere og forebygge alvorlige lovovertrædelser og kriminelle handlinger, kan selv de mest effektive procedurer ikke beskytte mod enhver tænkelig situation. Derfor opfordrer vi ansatte, forretningspartnere og andre personer, som har en arbejdsrelation til Faerch, til at indberette mistanke eller viden om uetisk adfærd og kriminelle handlinger.

Hvad skal du rapportere?

Vores whistleblowerordning er kun beregnet til at indberette mistanke eller mistanke om alvorlige lovovertrædelser eller kriminelle handlinger, såsom forfalskning, bedrageri, karteldannelse, korruption og uregelmæssigheder inden for bogføring, regnskabskontrol og revision. Desuden kan ordningen anvendes til at indberette mistanke eller viden om miljøforurening, alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhed og andre alvorlige problemer i forhold til arbejdstagere (f.eks. vold eller seksuelt misbrug). Ordningen kan ikke anvendes til at anmelde mindre lovovertrædelser, såsom samarbejdsproblemer eller personlige uoverensstemmelser.

En whistleblower er beskyttet mod repressalier, hvis whistlebloweren har indberettet under whistleblowerordningen. Det skal dog bemærkes, at en bevidst falsk indberetning er ulovlig og selvfølgelig ikke må indgives (i et sådant tilfælde vil whistlebloweren ikke være beskyttet mod repressalier).

Du kan finde mere information om, hvilke forhold der kan rapporteres til vores whistleblowerordning i whistleblowerpolitikken, som du finder nedenfor. Bemærk venligst at der gælder forskellige whistleblowerordninger afhængig af, hvilken enhed inden for Faerch Group som du indberetter om.

Hvordan foregår rapporteringen?

Faerch anbefaler, at du rapporterer åbent og angiver dit navn og dine kontaktoplysninger, da alle henvendelser behandles strengt fortroligt i samarbejde med advokatfirmaet Plesner. Det er dog også muligt at indsende en anonym rapport i systemet. Rapportering kan ske via link til en ekstern portal hos advokatfirmaet Plesner herunder.

Rapporteringen

Bemærk venligst, at der gælder forskellige whistleblowerordninger afhængig af, hvilken enhed inden for Faerch Group, som du indberetter om.


Faerch DK
Hvis din rapport vedrører Faerch A/S, kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Faerch Finland
Hvis din rapport vedrører Faerch Finland Oy, kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Faerch Italy S.r.l
Hvis din rapport vedrører Faerch Italy S.r.l., kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Faerch Liberec
Hvis din rapport vedrører Faerch Liberec s.r.o., kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Faerch UK
Hvis din rapport vedrører Faerch Durham Ltd., Faerch London Ltd., Faerch Poole Ltd. eller Faerch UK Ltd. kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Andre Faerch-enheder
Hvis din rapport vedrører Cirrec Netherlands B.V., DSF Extrusion B.V., Faerch Annecy SAS, Faerch Barcelona S.L.U., Faerch Bunõl S.L.U., Faerch Italy S.r.l., Faerch Liberec s.r.o., Faerch Lorient SAS eller Inline Poland SP.z.o.o. kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Paccor Belgium
Hvis din rapport vedrører Paccor Belgium NV, kan du foretage en indberetning via linket til højre.

Paccor Germany
If your report concerns Paccor Packaging GmbH, Paccor (Ravensburg) Deutschland GmbH, Paccor Deutschland GmbH or Paccor (Uedem) Deutschland GmbH, you can file a report here via the link to the right.

Paccor Hungary
Hvis din rapport vedrører Paccor Hungary Kft, kan du foretage en indberetning via linket til højre.

 

Yderligere information

For mere information, se venligst nedenstående whistleblowerpolitikker og privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse dokumenterne inden du indsender en rapport til whistleblowerordningen.


Faerch DK - Privatlivspolitik (Dansk)

Last updated: 14-12-2021 14:25:11

Faerch DK - Privacy Policy (English)

Last updated: 14-12-2021 14:25:09

Faerch DK - Whistleblowerpolitik (Dansk)

Last updated: 14-12-2021 14:25:16

Faerch DK - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 21-12-2021 16:51:03

Faerch Finland Oy - Privacy Policy (English)

Last updated: 12-10-2023 11:09:32

Faerch Finland Oy - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 12-10-2023 11:09:32

Faerch Italy S.r.l. - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 01-12-2023 12:15:39

Faerch Italy S.r.l. - Whistleblower Policy (Italian)

Last updated: 01-12-2023 12:15:39

Faerch Liberec S.r.o. - Privacy Policy (English)

Last updated: 07-11-2023 13:14:14

Faerch Liberec S.r.o. - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 07-11-2023 13:14:14

Faerch UK - Privacy Policy (English)

Last updated: 14-12-2021 14:25:21

Faerch UK - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 14-12-2021 14:25:26

Faerch Other entities - Privacy Policy (English)

Last updated: 14-12-2021 14:25:19

Faerch Other entities - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 30-03-2023 09:03:26

Paccor Belgium NV - Privacy Policy (Dutch)

Last updated: 17-11-2023 10:51:32

Paccor Belgium NV - Whistleblower Policy (Dutch)

Last updated: 17-11-2023 10:51:32

Paccor Belgium NV - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 10:48:40

Paccor Belgium NV - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 10:46:46

Paccor Germany - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 12:34:00

Paccor Deutschland GmbH - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 12:33:59

Paccor Packaging GmbH - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 12:33:59

Paccor (Uedem) Deutchland GmbH - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 12:33:59

Paccor (Ravensburg) Deutchland GmbH - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 12:33:58

Paccor Hungary Kft - Privacy Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 11:46:32

Paccor Hungary Kft - Whistleblower Policy (English)

Last updated: 17-11-2023 11:46:32