Bedre indsamling

Vi har brug, at branchen samarbejder, så vi sikrer en bedre indsamling af fødevareemballage

Ved du, hvad der sker med en fødevarebakke, når den er blevet brugt? Er det affald eller en værdifuld ressource? Takket være materialets gode muligheder for genanvendelse betragtes PET som et materiale af høj værdi. PET-produkter smides imidlertid alt for ofte ud, uden at fordelene ved cirkulær genanvendelse bliver udnyttet. Vi er nødt til at håndtere denne presserende udfordring.

For at sikre, at PET behandles som en værdifuld ressource og holdes i materialekredsløbet, skal vi styrke indsamlings- og sorteringsinfrastrukturen.  Det kræver et omfattende samarbejde mellem alle hovedaktører i værdikæden for plast – fra producenter til genindvindingsvirksomheder. Fra lovgivere til forbrugere. I dag begrænses genanvendelsen på grund af utilstrækkelige mængder og dårlig indsamlings- og sorteringskvalitet – Faerch vil fortsat investere i og udvide genindvindingsinfrastrukturen for PET-fødevareemballage.

Fødevarebakker, der er designet til genanvendelse

For at forlænge levetiden for en bakke fra otte dage til uendelig brug skal vi sikre, at vores produkter er fuldt tilgængelige for genindvinding. Bedre produktdesign vil gøre genanvendelse af vores fødevarebakker nemmere. Det vil samtidig være en vigtig faktor i etableringen af en ægte cirkulær økonomi for fødevareemballage.

At forvandle udfordringer til muligheder: Vores cirkularitetskoncepter for fødevarebakker

Sorteringsinfrastrukturen i Europa bliver gradvist bedre, men der er stadig visse mangler, der skal afhjælpes. Hvert balle af genanvendt PET er vigtig for os, og derfor tilbyder vi særlige kundeprogrammer for at sikre, at PET-emballagen holdes i materialekredsløbet – og genanvendes igen og igen. Dette vil gavne miljøet – og din virksomhed.

Vores Tonne for Tonne-program er en ordning, der er designet til at sikre cirkularitet ved at holde PET-materiale i det økonomiske kredsløb, og vi inviterer store kunder til at deltage. For hvert ton PET-emballage, du køber hos os, forpligter vi os til at købe nøjagtigt samme mængde lokalt brugt PET-materiale og anvende det i fremstillingen af ny fødevareemballage.

Med vores Buy-Back-program samarbejder vi med cateringkunder om at skabe et ægte lukket materialekredsløb for fødevarebakker. Du køber vores bakker, og når de er blevet brugt, sælges bakkerne tilbage til os og forarbejdes til "nye" genanvendte bakker af samme kvalitet.

Begge koncepter er designet til at beholde værdifuldt cirkulært materiale i det økonomiske kredsløb, skabe ægte cirkularitet og levere reelle miljømæssige og klimarelaterede effekter.

Vi går forrest med hensyn til at opstille ambitiøse mål

Som verdens eneste virksomhed med et integreret genindvindingssystem til fødevarebakker, har vi kapaciteten til at tilbyde bakke til bakke-genanvendelse i industriel skala. Men vi er nødt gå skridtet videre. Vi har brug for, at hele emballagebranchen omstiller sig og arbejder for et bedre system, det rette materialevalg og ægte cirkularitet. I Faerch støtter vi derfor en fælles og fremsynet forpligtelse inden for vores branche. Vi deltager i UK Plastics Pact og European Plastics Pact for at stimulere en systemisk forandring og etablere et system, der holder plast inden for økonomien og ude af miljøet.

 

"Vi har brug for samarbejde mellem alle centrale aktører på tværs af plastikværdikæden for at sætte gang i udviklingen og skabe fremskridt."

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier