Bedre indsamling

Vi har brug, at branchen samarbejder, så vi sikrer en bedre indsamling af fødevareemballage

Kontakt os

 

Ved du, hvad der sker med en fødevarebakke, når den er blevet brugt?

Er det affald eller en værdifuld ressource? Takket være materialets gode muligheder for genanvendelse betragtes PET som et materiale af høj værdi. PET-produkter smides imidlertid alt for ofte ud, uden at fordelene ved cirkulær genanvendelse bliver udnyttet. Vi er nødt til at håndtere denne presserende udfordring.

For at sikre, at PET behandles som en værdifuld ressource og holdes i materialekredsløbet, skal vi styrke indsamlings- og sorteringsinfrastrukturen.

Det kræver et omfattende samarbejde mellem alle hovedaktører i værdikæden for plast – fra producenter til genindvindingsvirksomheder. Fra lovgivere til forbrugere. I dag begrænses genanvendelsen på grund af utilstrækkelige mængder og dårlig indsamlings- og sorteringskvalitet – Faerch vil fortsat investere i og udvide genindvindingsinfrastrukturen for PET-fødevareemballage.

 

Fødevarebakker, der er designet til genanvendelse

For at forlænge levetiden for en bakke fra otte dage til uendelig brug skal vi sikre, at vores produkter er fuldt tilgængelige for genindvinding. Bedre produktdesign vil gøre genanvendelse af vores fødevarebakker nemmere. Det vil samtidig være en vigtig faktor i etableringen af en ægte cirkulær økonomi for fødevareemballage.

 

Vores cirkularitetskoncepter for fødevarebakker

Sorteringsinfrastrukturen i Europa bliver gradvist bedre, men der er stadig visse mangler, der skal afhjælpes. Hvert balle af genanvendt PET er vigtig for os, og derfor tilbyder vi særlige kundeprogrammer for at sikre, at PET-emballagen holdes i materialekredsløbet.

Vores Tonne for Tonne-program er en ordning, der er designet til at sikre cirkularitet ved at holde PET-materiale i det økonomiske kredsløb, og vi inviterer store kunder til at deltage!

Med vores Buy-Back-program samarbejder vi med cateringkunder om at skabe et ægte lukket materialekredsløb for fødevarebakker.

 

 

 

 

Vi har brug for samarbejde mellem
alle centrale aktører på tværs af plastikværdikæden
for at sætte gang i udviklingen og skabe fremskridt.

 

 

 

 

 

Vi går forrest med hensyn til at opstille ambitiøse mål

Som verdens eneste virksomhed med et integreret genindvindingssystem til fødevarebakker, har vi kapaciteten til at tilbyde bakke til bakke-genanvendelse i industriel skala. Men vi er nødt gå skridtet videre. Vi har brug for, at hele emballagebranchen omstiller sig og arbejder for et bedre system, det rette materialevalg og ægte cirkularitet.

 

Hvorfor er materialevalget vigtigt?

 

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier