Lovgivning, der understøtter

Hurtigere cirkularitet gennem lovgivning

Kontakt os

 

Samarbejde med hele plastikværdikæden om at sætte ambitiøse mål

Hvis vi skal opnå det fulde potentiale af en cirkulær økonomi, kræver det tæt samarbejde og vilje på tværs af flere sektorer. Når vi ser på vores branche, er det tydeligt, at forbrugerne kræver det, fødevareproducenter og detailhandlere støtter det, og at indsamlere, sorterings- og genindvindingsvirksomheder og emballageleverandører er i gang med det. Overgangen til en cirkulær økonomi kan dog styrkes yderligere gennem understøttende lovgivning.

I dag er en hel infrastruktur blevet organiseret omkring at fastholde PET-flasker som en værdifuld ressource, der er 100 % genanvendelig. Genanvendelse skaber værdi ved at erstatte nye råstoffer i et vist omfang. Vi har brug for de samme systemer til plastemballage til fødevarer. Alt for mange produkter er i dag vanskelige at genanvende eller forurener eksisterende genindvindingsstrømme. Sorteringsinfrastrukturen i Europa bliver gradvist bedre, men der er stadig visse mangler, der skal afhjælpes. Hos Faerch samarbejder vi med hele plastikværdikæden om at sætte ambitiøse mål, og vi støtter initiativer, der forsøger at transformere plastikindustrien.

 

Vi skal stå sammen for at skabe forandring

Vores mål er at gøre fødevareemballage helt cirkulær, og med vores integrerede genindvindingssystem er det lykkedes os at lukke materialekredsløbet i vores industrielle genanvendelse af PET-bakker. Men vi kan gøre meget mere. For at den cirkulære økonomi omkring materialer kan blive almindelig praksis, skal markedsmekanismerne træde i karakter og bakkes op af lovgivningen. Vi er nødt til at samarbejde på tværs af sektorer og brancher.

 

Design med fokus på cirkularitet for fødevareemballage

En af de vigtigste forudsætninger for cirkularitet er at designe med fokus på cirkulære egenskaber fra begyndelsen. Dette vil skabe forudsætningerne for, at et produkt kan genanvendes til nye fødevarerbakker efter brug.

Vi erkender, at kravene på tværs af forskellige emballagekategorier kan variere meget. Som en leverandør af plastemballage til fødevarer kan vi ikke begrænse vores indsats udelukkende til at etablere ægte cirkularitet. Vi skal også afstemme vores indsats med vores overordnede mål om fødevaresikkerhed og forebyggelse af madspild. Andre emballageleverandører inden for andre segmenter kan stå over for helt andre udfordringer, f.eks. brug af flere materialer i deres produkter.

 

 

Der er behov for klare retningslinjer for 'god fødevareemballage’
for fortsat at kunne udnytte de positive egenskaber ved
fødevareemballage, samtidig med at man undgår
problemer i forbindelse med spild af ressourcer, affald
og negativ indvirkning på klimaforandringerne.

 

 

 

 

 

Vi støtter fælles forpligtelser

Vi bakker op om fremsynede fælles forpligtelser for emballagebranchen som helhed, suppleret med ambitiøse virksomhedsspecifikke mål – til gavn for alle. Som branche kan der være diskussioner om detaljer som f.eks. definitioner, specifikke mål og tidsplaner. Men som konverteringsvirksomhed i plastindustrien skal vi muliggøre et cirkulært valg for resten af værdikæden og for samfundet.

Vi skal...

 

Sikre, at mono-materialer bruges i højere grad

så al emballage, der markedsføres, kan genanvendes helt. Vi skal dermed lægge afgifter på eller forbyde materialer, der ikke kan genanvendes inden for en realistisk ramme, og sikre at de fjernes fra markedet så hurtigt som muligt.

Fremme brugen af genanvendte materialer

i emballage på tværs af alle områder (herunder fødevareemballage), f.eks. gennem en obligatorisk minimumsandel af genanvendt materiale.Styrke indsamling og sortering

for at sikre at plast bliver gjort fuldt tilgængeligt for genanvendelse, dvs. holdes inden for økonomien og ude af miljøet.

Beskytte og øge kvaliteten af affaldsstrømme

f.eks. materialer, der er i kontakt med fødevarer i forbindelse med PET-affaldsstrømme, og professionalisere markederne for brugt materiale. 

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier