Vi er verdens eneste virksomhed med et integreret bakke til bakke-genindvindingssystem

Vi forvandler brugte fødevarebakker til nyt materiale af fødevarekvalitet

 

Kontakt os

 

Fra affald til resource - igen og igen

Som verdens eneste virksomhed med et integreret genindvindingssystem til bøtter, bægre og bakker tilbyder vi cirkulær genanvendelse i industriel skala. Vores genindvindingsanlæg Cirrec i Holland er det eneste PET-anlæg, der kan anvende brugte fødevarebakker fra indsamlere, sorteringsvirksomheder og kunder fra hele Europa og omdanne dem til nyt materiale af fødevarekvalitet. Dette materiale bruges til at fremstille nye fødevarebakker på alle vores produktionssteder – uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden eller andre vigtige egenskaber, der er vigtige for vores virksomhed og kunder. 

Vi genindvinder PET som en værdifuld ressource ved at vaske og sortere det i flere trin. Hvert skridt bidrager til øget fødevaresikkerhed i værdikæden. Vi detekterer alle farver, og slutresultatet er flager og pellets, der er klar til at blive forarbejdet til nye produkter af samme høje kvalitet, som du kender os for og forventer af os.

 

Fuldt genanvendelig – fremstillet af genanvendt materiale

Vores bakker er fremstillet af genanvendelige materialer og produceres med markedets største andel af genanvendt materiale. I gennemsnit er andelen af genanvendt materiale i vores PET-bakker over 70 %. Og vores mål er at bruge mere end 100.000 ton genanvendt materiale om året.

 

Kundeprogrammer

Set i forhold til genanvendelse har brugte PET-bakker stor værdi. Men kvaliteten af det indsamlede materiale, som vi behandler på vores genindvindingsanlæg, bestemmer, hvor stort udbytte og hvor stor værdi vi er i stand til at generere. Hver balle af genanvendt PET er vigtig for os, og vi køber kvalitetsballer over hele Europa. Med et koncept om et lukket materialekredsløb er materialekvaliteten høj og homogen og dermed perfekt til effektiv genanvendelse. Derfor tilbyder vi særlige kundeprogrammer for at sikre, at PET holdes inden for økonomien – og genanvendes igen og igen. Det gavner miljøet – og din virksomhed.

 

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier