Vores initiativer til fremme af bæredygtighed

Initiativer til fremme af cirkulær fødevareemballage

Kontakt os

 

Vi tager vores ansvar alvorligt

Bæredygtighed er vigtigt for miljøet, vores verden og fremtid, og hos Faerch tager vi vores ansvar alvorligt. Et bæredygtigt fokus er dybt forankret i alt, vi foretager os, og har været en del af vores virksomhedsstrategi, daglige drift og prioriteter i årevis. For at fremme og styrke cirkulær fødevareemballage, samarbejder vi med partnere på tværs af vores branche. Sammen håndterer vi miljøudfordringer for at forvalte vores planets ressourcer på en ansvarlig måde.

Vi erkender, at kravene på tværs af de forskellige emballagekategorier kan variere meget. Hvor vi som en leverandør af plastemballage til fødevarer kan opnå ægte cirkularitet gennem det rette materialevalg og fortsat indfri vores overordnede mål om fødevaresikkerhed og forebyggelse af madspild, kan emballageleverandører i andre segmenter stå over for andre udfordringer og derfor være tvunget til at nedsætte ambitionerne.

Vi bakker op om fremsynede fælles forpligtelser for emballagebranchen som helhed, suppleret med ambitiøse virksomhedsspecifikke mål, der udnytter mulighederne, men også tager hensyn til rimelige begrænsninger. Disse skal være til gavn for alle. Et godt eksempel på sådanne forpligtelser er Faerchs mål om at fastsætte en ny branchestandard. Faerch arbejder for fuld gennemsigtighed ved at tilbyde tredjepartsvalidering af genanvendt og nyt materiale baseret på ISO-definitioner. Vores mål er at fastsætte en ny branchestandard, der gør det muligt for kunder og forbrugere at identificere og skelne mellem det reelle bæredygtighedsniveau for et fødevareemballageprodukt.

 

 

 

Vores mål er at fastsætte en ny branchestandard, der gør det muligt
for kunder og forbrugere at identificere og skelne mellem det reelle
bæredygtighedsniveau for et fødevareemballageprodukt.

 

 

 

 

 

Vi er bevidste om verden omkring os

Vi fortsætter med at styrke vores engagement i bæredygtighed. Det er kun muligt, når vi opstiller ambitiøse mål og bakker op om branchestyrede initiativer. Læs mere om de foranstaltninger, vi har truffet for at gøre vores produktion af fødevareemballage mere bæredygtig.

 

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier