Faerch og
European Plastics Pact 

En europæisk cirkulær plastøkonomi

Faerch har underskrevet European Plastics Act

Hos Faerch er vi stolte over at have tilsluttet os European Plastics Act, der samler førende virksomheder og regeringer om at styrke overgangen til en europæisk cirkulær plastøkonomi.

Når det handler om emballage, har plast mange fordele. Det holder maden sikker, beskytter den og reducerer madspild. Med anvendelsen af plast står vi imidlertid også over for en række udfordringer i forbindelse med affaldshåndtering og emballage i naturen, da graden af genbrug og genanvendelse af plast ikke har fulgt med udviklingen. Mange produkter er ganske enkelt ikke designet til at blive genanvendt, og indsamlings- og sorteringsinfrastrukturerne er stadig ikke effektive nok. European Plastics Act samler førende lande og private organisationer fra hele plastværdikæden for at styrke den cirkulære plastøkonomi i Europa gennem samarbejde og harmonisering. 

En fælles indsats for en forandret plastemballagebranche

Som branche er vi grundlæggende nødt til at ændre, hvordan vi producerer, bruger og bortskaffer plast. Det kan kun opnås ved at samle alle led i værdikæden i en fælles forpligtelse til at handle. European Plastics Pact samler alle – organisationer og virksomheder – for at fastsætte ambitiøse mål om at reducere brugen af nye plastprodukter, øge indsamlings- og genindvindingskapaciteten for plastemballage i Europa og øge brugen af genanvendt plast i fremstillingen af emballage.

Hos Faerch designer vi fødevareemballage, der beskytter fødevarer, holder dem sikre og reducerer madspild. Og vi har forpligtet os på at gå forrest i etableringen af cirkularitet inden for fødevareemballage. I gennemsnit bruger vi 70 % genanvendt materiale i vores PET-bakker. Vi genanvender bakker til fremstilling af nye bakker – uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Og som verdens eneste virksomhed med et integreret genindvindingssystem til bakkegenanvendelse arbejder vi i industriel skala. Ved at underskrive European Plastics Pact kan vi fremme overgangen til en cirkulær plastøkonomi.

 

Vores overgang til en cirkulær økonomi for fødevareemballage

Hos Faerch arbejder vi på at gøre plastemballage til fødevarer helt cirkulær, så emballage bliver fremstillet af genanvendt materiale og kan genanvendes til fremstillingen af produkter af samme fødevarekvalitet – igen og igen.

Allerede i dag er vores produkter genanvendelige, og vores PET-produkter indeholder markedets største andele af genanvendt materiale – op til 100 % genanvendt materiale. Med opkøbet af en genindvindingsvirksomhed i 2018 er vi blevet verdens første virksomhed med et integreret genindvindingssystem, hvor vi udfører bakke til bakke-genanvendelse i industriel skala. Dette har også gjort det muligt for os at skabe lukkede materialekredsløb, hvor materialets værdi bevares gennem gentagen genanvendelse til materialer, der er i kontakt med fødevarer. Derudover tilbyder Faerch i dag vores kunder muligheden for at deltage i vores buy-back-program Tonne for Tonne: Vi forpligter os til at købe nøjagtigt den samme mængde brugt PET lokalt, som en detailhandler køber fra Faerch, med henblik på genanvendelse i nye produkter af fødevarekvalitet. Dette program lukker materialekredsløbet og stimulerer den cirkulære økonomi ved at udvikle de lokale markeder for genanvendt PET.

 

"Vi håndterer bøtter, bægre og bakker fra hele Europa med en kapacitet på 1,2 milliarder genanvendte mono-PET-bakker om året."

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier