Faerch og UK Plastics Pact

Faerch er et stiftende medlem af UK Plastics Pact

Kontakt os

 

Opbakning til ambitiøse mål

Ingen virksomhed kan klare udfordringerne med plastaffald alene. Vi har brug for, at hele branchen samarbejder om at ændre det nuværende emballagesystem. Hos Faerch mener vi, at sektorspecifikke initiativer, der bakkes op af regeringen, er afgørende for at reducere plastemballagens indvirkning på vores planet. Og vi har forpligtet os på at spille en aktiv rolle i plastdebatten og føre fødevareemballagebranchen i en cirkulær retning. Som stiftende medlem af UK Plastics Pact bakker vi op om en række ambitiøse mål om etableringen af et plastsystem, der holder plastaffald inden for økonomien og ude af miljøet.

UK Plastics Pact samler vigtige aktører inden for plastemballage for at løse problemet med plastaffald. Mere end 160 virksomheder, regeringer, lokale myndigheder og NGO'er arbejder dedikeret på at bekæmpe plastforurening. Sammen tager de initiativer for at ændre, hvordan vi fremstiller, bruger og bortskaffer plastemballage i Storbritannien.

Gennem ambitiøse mål sigter UK Plastics Pact mod at bevæge sig væk fra en lineær plastøkonomi til et cirkulært system, hvor vi holder plast inden for økonomien og ude af naturen og miljøet.

I UK Plastics Pact er der fastsat fire ambitiøse mål, der skal nås inden 2025 af producenter, detailhandlere, hotel- og restaurationsbranchen, producenter samt virksomheder inden for genforarbejdning og genanvendelse.

UK Plastics Pact 2025-planen er tænkt som en ramme, der skal støtte organisationer i at opfylde de fire mål. Den skitserer vigtige aktiviteter, som alle parter i forsyningskæden kan udføre. Samtidig har den til formål at inspirere medlemmer og støtter til at handle og stimulere en bredere indsats fra regeringer, finansieringskilder, investorer, NGO'er og virksomheder, der ikke er medlemmer af UK Plastics Pact. 

#5

Vores ambition er at
lede branchens indsats
for at gøre fødevareemballage cirkulær...

Vores fem nøgleværdier