4PET Recycling skifter navn til Cirrec

21.06.2022

Faerch har i dag meddelt, at koncernens datterselskab 4PET Recycling skifter navn til Cirrec. Det sker som led i en større rebrandingstrategi, der skal styrke koncernens integrerede genindvindingsforretning. Det nye navn afspejler virksomhedens ambition om at skabe en cirkulær økonomi for fødevareemballage. Samtidig har man igangsat en større skalering af genvindingsvirksomhedens kapacitet, der skal udvide Cirrecs geografiske tilstedeværelse i Europa. Med de nye initiativer har virksomheden taget et stort skridt i retning mod at gøre genanvendt PET-plast fra bægre, bøtter og bakker til et bredt tilgængeligt råmateriale for fødevareemballageindustrien.

Navnet CIRREC udspringer fra ”CIRcular RECycling” og afspejler virksomhedens fokus på cirkulær genanvendelse. I modsætning til downcycling giver cirkulær genanvendelse mulighed for at føre emballageprodukter tilbage til deres oprindelige anvendelse uden at skulle gå på kompromis med kvalitet eller fødevaresikkerhed. I genanvendelsesprocessen bliver egenskaber såsom fødevaresikkerhed, farve og slagstyrke nemlig bevaret eller genskabt.

“I en cirkulær økonomi kan fødevareemballage genanvendes til ny fødevareemballage igen og igen. Brugte flasker bliver til nye flasker, og brugte fødevarebakker bliver til nye fødevarebakker. Klar emballage forbliver klar, og blandede farver bliver til farvede produkter som eksempelvis Evolve by Faerch”, fortæller koncernchef for Faerch Group, Lars Gade Hansen. ”I et cirkulært system rydder produktet op efter sig selv og forsyner samtidig værdikæden med sit eget råmateriale.” siger han og fortsætter: ”Dét er ægte cirkularitet og vejen for fremtidens fødevareemballage”.

Lanceringen af Cirrec-brandet markerer flere vigtige milepæle:
Cirrec arbejder allerede i dag i industriel skala og genanvender en volumen, der svarer til 1,2 milliarder fødevarebakker om året. Det svarer til godt og vel den samlede mængde fra hollandske husholdninger eller den totale mængde af sorteret husholdnings PET i Skandinavien.

Cirrec er derudover i gang med at udvide sin bakke til bakke-kapacitet til flere lande i Europa. Virksomheden har investeret i to nye vaskelinjer, der skal bruges til at rense den brugte fødevareemballage. Med dem kommer Cirrec til at firdoble produktionskapaciteten, så den inden 2025 rammer hvad der svarer til mere end 5 milliarder bakker om året.

Udviklingen i Europa går stærkt, og indsamlere og præ-sorteringsvirksomheder gør store fremskridt i arbejdet med at gøre post-forbruger (PCR) PET fødevareemballage tilgængelige for genindvinding. Kvaliteten af råmaterialet bliver også gradvist bedre, hvilket gør det muligt at sammenligne udbyttet med genanvendelsen af flasker. Sidst men ikke mindst fokuserer Cirrec på den mest krævende del af emballagebranchen, der omfatter primæremballage til fødevarer og fødevaregodkendt rPET, som er fremstillet af genanvendte bægre, bøtter og bakker. Virksomhedens ambition er at gøre genanvendt PET fra bakker (rPET) bredt tilgængeligt for industrien.

“Der kan ikke sås tvivl om de miljømæssige fordele, vi kan opnå ved at genanvende brugte fødevarebakker. Når vi genanvender fødevarebakker, er vi med til at håndtere den store mængde plastaffald, der indsamles fra private husholdninger. Samlet set udgør den i dag 1,2 millioner ton om året. Det tal forventes dog at stige med 15% om året. Kigger vi på de Europæiske genindvindingsanlæg til PET fokuserer langt størstedelen i dag på klart materiale fra flaskeindustrien,” fortæller Lars Gade Hansen og fortsætter: ”Tilgængeligheden af genanvendt PET fra bakker er stigende, mens vi ser en knaphed i forsyningen af genanvendt PET fra flasker til andre produkter end flasker”. ”Den udvikling, vi har oplevet de seneste måneder, viser med al tydelighed, at markedet har brug for flere og mere sikre forsyningskilder. CIRREC imødekommer dette behov og tilbyder attraktive prismodeller til producenter af fødevareemballage og deres kunder,” slutter Lars Gade Hanen.

I kraft af at flere og flere producenter vælger at omstille sig til monomaterialer i genanvendelig kvalitet fra ikke-cirkulære materialer så som PS, PVS eller PET/PE, forventes efterspørgslen på fødevareemballage, produceret af genanvendt mono-PET at stige markant. Markedet har derfor behov for samarbejde på tværs af værdikæden for at sikre, at genanvendt PET fra bakker bliver bredt tilgængeligt på globalt plan. Hos Cirrec vil man fortsat arbejde på at styrke samarbejdet mellem centrale aktører på markedet. Målet er at opnå ægte cirkularitet for farvet, neutral og klar fødevareemballage i PET.  

Om Cirrec
Cirrec, tidligere kendt som 4PET Recycling, har skabt et lukket materialekredsløb for fødevarebakker. Første skridt blev taget med etableringen af verdens første bakke til bakke-genindvindingsanlæg i 2018 i den hollandske by Duiven. Siden har virksomheden, som verdens førende inden for sit felt, banet vejen for den cirkulære omstilling af fødevarebakker. Virksomheden har det setup, der skal til for at sikre, at PET-bægre, -bøtter og -bakker fastholdes i materialekredsløbet og genanvendes til fremstilling af ny fødevareemballage. Materialer og energi fra produktionen forbliver dermed i kredsløbet, hvilket betyder en lavere udledning af CO2 og mindre spild af ressourcer. På genindvindingsanlægget i Duiven bearbejder Cirrec hvert år 24.000 ton brugte bægre, bøtter og bakker fra hele Europa. Inputmaterialet bliver brugt til fremstilling af fødevaregodkendt materiale, der kan bruges til at producere ny fødevareemballage et utal af gange uden at skulle gå på kompromis med funktionelle egenskaber.

Cirtrec er en del af Faerch Group. Faerch blev grundlagt i 1969 og har hovedsæde i Holstebro. Faerch er den førende leverandør af bæredygtig fødevareemballage. Faerchs ambition er at lede branchen mod en cirkulær økonomi for fødevareemballage. Virksomheden tilbyder et bredt sortiment af produkter, fremstillet af op til 100% genanvendt materiale, og som er fuldt genanvendelige til fremstilling af ny fødevareemballage af samme kvalitet. Koncernen beskæftiger mere end 2.200 medarbejdere, fordelt på produktionssteder i Danmark, Storbritannien, Frankrig, Italien, Polen, Spanien, Tjekkiet og Holland. Derudover har koncernen salgskontorer, der dækker hele Europa. Faerch er en del af A.P. Møller Group.

Kontakt
Thomas Bak Thellesen
Senior Director, Sustainability & External Affairs
+45 9910 1010
press@faerch.com
www.cirrec.nl

"Der kan ikke sås tvivl om de miljømæssige fordele, vi kan opnå ved at genanvende brugte fødevarebakker"

Lars Gade Hansen
Faerch Group CEO