Faerch byder forslag om en ny EU-afgift velkommen

02.04.2019

Den foreslåede EU-afgift kan fordoble prisen på ikke-genanvendte plastmaterialer

En foreslået afgift på ikke-genanvendt plast i EU har til formål at begrænse anvendelsen af plast fra ikke-bæredygtige kilder. Hvis forslaget vedtages som planlagt, vil prisen på ikke-genanvendte plastmaterialer blive fordoblet.

I fremtiden bliver ikke-genanvendte plastmaterialer muligtvist pålagt en afgift på 0,8 EUR pr. kg. Det er essensen af et nyt forslag fra Europa-Kommissionen, som i realiteten vil hæve prisen på ét ton ikke-genanvendt plast med 800 euro.

De højere omkostninger vil i praksis fordoble prisen på plast fra ikke-bæredygtige kilder, mens genanvendt plast ikke vil blive påvirket af den nye afgift. Kommissionens forslag har til formål at presse det europæiske plastforbrug i en mere bæredygtig retning.

95 % af EU's borgere mener, at miljøet er deres højeste prioritet. 66 % mener, at EU bør gøre mere, fortalte Calleja Crespo, EU's generaldirektør for miljø, på IdentiPlast-konferencen i London.

Den foreslåede afgiftsforhøjelse vil være den seneste i en række foranstaltninger fra EU's side, som har til formål at fremme overgangen til den cirkulære økonomi.

Faerch: Et positivt indgreb

Hos Faerch byder vi den foreslåede afgift velkommen. Vores mål er at gøre fødevareemballage helt cirkulær, og med sidste års opkøb af den hollandske genanvendelsesvirksomhed 4PET har vi lukket kredsløbet for genanvendte PET-bakker (rPET), hvilket muliggør bakke til bakke-genanvendelse i industriel skala. På genindvindingsanlægget i Holland modtager og forarbejder vi PET-affald fra i alt 7,8 millioner hollandske husstande, hvilket giver et gennemsnit på 9,6 kilo PET pr. husstand. Det svarer til, at hver husstand bidrager med 900 plastflasker om året, hvilket bringer kapaciteten hos 4PET op på 75.000 ton PET.

Men problemet skal løses i større skala. 

Vi er stolte over at kunne sige, at Faerchs rPET- og CPET-produkter er fuldt genanvendelige og indeholder markedets største andele af genanvendt materiale med op mod 100 procent. Vi skal arbejde hen imod en cirkulær produktion, og selvom Faerch har til hensigt at opskalere vores genindvindingsteknologi land for land, kan vi ikke gøre det alene, siger Lars Gade Hansen, koncernchef i Faerch.

Det er nu op til EU's medlemsstater, om den foreslåede afgift på ikke-genanvendt plast vil blive vedtaget.